De Tibetaanse Terrier
>
Onze Club
De Tibetaanse terrier
Puppy info
Fokkers info
Fotoalbum
Lezers vertellen
Shows
Show resultaten
Links
Gezondheid
Downloads
Sponsors
 
 
 

Het belang van stambomen


Iemand die zich heeft laten verleiden door een kleine, schattige puppy, die een jaar later uitgegroeid is tot een enorme kolos, kan voor een
probleem komen te staan.  Had die persoon geweten wie de ouders van de pup waren, dan had hij dit probleem kunnen voorzien.

Welke garantie biedt een stamboom ?

De stamboom is geen garantie voor de goede gezondheid van de pup.  Hij vervangt op geen enkele manier het vaccinatieboekje (dat de fokker met de pup moet meegeven).  Eigenlijk is de stamboom een mini-boom die 3 generaties teruggaat.  Op deze manier kunnen we de afstamming van de hond nagaan.  Wij kunnen zien dat de ouders, grootouders en overgrootouders wel degelijk tot hetzelfde ras behoren.  Daarom zegt men dat de "stamboom getuigt van een zuiver ras".  De stamboom geeft dus een bepaalde zekerheid betreffende de afstamming van de hond.

Hebben alle stambomen dezelfde waarde ?

De waarde van een stamboom hangt af van de correctheid van de informatie over de afstamming van de hond en dus van de degelijkheid van de instelling die de stambomen aflevert.  In België is de K.M.S.H. (Koninklijke Maatschappij Sint-Hubertus) de enige instelling erkend door de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale, waarvan het kwaliteitsmerk F.C.I. over de hele wereld erkend wordt als gezaghebbend op kynologisch gebied).  Het is algemeen bekend dat de stambomen uitgegeven door de K.M.S.H. u de beste garantie geven dat u een "echte" rashond hebt.

L.O.S.H. : Sint-Hubertus Stamboek (de zogenaamde "witte" stamboom).  

Deze stamboon bevat alle honden waarvan de afstamming gekend en erkend is, d.w.z. een lijst van stambomen waarop enkel honden van gekende afstamming over minstens 4 generaties voorkomen.  De stamboom garandeert dus dat de ouders, grootouders en overgrootouders tot hetzelfde ras behoren.


A.L.S.H.
: Bijvoegsel bij het L.O.S.H. (de zogenaamde "roze" stamboom).

Hierin vindt men honden waarvan minstens 1 generatie gekend en geregistreerd is, maar ook honden van recent gecreëerde rassen.


R.I.S.H. : Initieel Register Sint Hubertus.

Deze stamboom bevat de rashonden die om de één of andere reden geen F.C.I. stamboom hebben, kunnen ingeschreven worden op     
basis van hun uiterlijke kenmerken.  In het R.I.S.H. worden dus die honden geregistreerd die conform zijn aan de standaard maar waarvan de afkomst onbekend is.

Honden die afstammen van in het R.I.S.H. geregistreerde ouders (één of allebei) ontvangen een A.L.S.H. stamboom als zij minstens 2 maal "zeer goed" behalen op een tentoonstelling.  Na 4 generaties kunnen hun nakomelingen een L.O.S.H. stamboom ontvangen.  Men veronderstelt dat de raseigenschappen dan zuiver vererfd zijn.

 
www.tibetanterrierclub.be
 Webdesign Marleen De Winter
 
©copyright Belgian Tibetan Terrier Club - All rights reserved - 2006-2019