BTTC
De Tibetaanse Terrier
Onze Club
De Tibetaanse terrier
Puppy info
Fokkers info
Fotoalbum
Lezers vertellen
Shows
Show resultaten
Links
Gezondheid
KMSH Info
Downloads
Sponsors
 
 
 
Indien u op de hoogte gehouden wil worden van onze aktiviteiten
en nieuwtjes vul uw E-mail adres in en u ontvangt onze nieuwsbrief
Inschrijven Uitschrijven
Hosting door YMLP.com
 

Fokreglement  B.T.T.C.
(aangepast 2013 )

 

 1. Om gebruik te kunnen maken van de pupbemiddeling moet men tenminste 1 jaar lid zijn van de Belgian Tibetan Terrier Club.
 2. Indien men als lid van de BTTC wil fokken verplicht men zich ertoe met beide ouderdieren aan het volgende te voldoen :
  • De teef moet enkele tentoonstellingen lopen waar zij tenminste 3 keer de kwalificatie 'Zeer goed' behaald of 1 keer‘Uitmuntend’ en 1 keer‘Zeer Goed’ behaald heeft op een CAC of CACIB tentoonstelling of op een buitenlandse Tibetan terrier club special of op de  BTTC Clubshow, waarvan 1 uitslag behaald na de 15 maanden.  Ze moet minimum 18 maanden en maximum 8 jaar oud zijn bij de dekking.
  • De reu moet enkele tentoonstellingen lopen waarbij hij tenminste 3 keer de kwalificatie 'Zeer goed' behaald of 1 keer ‘Uitmuntend’ en 1 keer ‘Zeer Goed’ behaald heeft op een CAC,tentoonstelling of CACIB tentoonstelling of op een buitenlandse Tibetan terrier club special of op de  BTTC Clubshow, waarvan 1 uitslag behaald na de 15 maanden. Hij moet minimum  15 maanden oud zijn bij de dekking.  Voor de reuen is er geen leeftijdsbeperking buiten de minimumleeftijd.
  • Sinds januari 2009 heeft de KMSH een nieuw reglement voor Belgische eigenaars,( voor alle ouderdieren) Beide ouderdieren, geboren vanaf 01/01/2008, moeten een foktoelatingscertificaat behalen  op een Belgische CAC/ CAC-CACIB-tentoonstelling of open show onder een Belgische keurmeester of buitenlandse keurmeester , of op een Belgische Rasspeciale met CAC onder een Belgische of buitenlandse keurmeester (rasspecialist), Hierbij moet minstens de kwalificatie “ Goed “ behaald worden. Eveneens moet een ouderschap DNA identificatie bij de KMSH aangevraagd worden.
  • De beide ouderdieren dienen een officieel heupdysplasie (HD) onderzoeksbewijs  te bezitten. HD-C paren met HD-A.  HD-D en HD-E worden afgekeurd voor de fok.
  • De beide ouderdieren dienen een officieel bewijs van oogonderzoek te bezitten en tenminste de uitslag “voorlopig vrij” te hebben.  De uitslag mag op het moment van de dekking niet ouder zijn dan 1 jaar.
  • De beide ouderdieren moeten genetisch getest worden d.m.v. swabtest op PLL( Lensluxatie) en CCL (Neuronal Ceroid Lipofuscinoses (NCL). Het resultaat hiervan moet bij de dekking gekend zijn.  Dit verplicht voor nesten geboren vanaf  2011.
   Indien de beide ouders van de fokhond over  een officieel DNA attest beschikken en vrij/clear verklaard zijn , dient men bij de fokhond geen DNA test meer te doen over de betrokken ziekte waarvoor de ouders vrij/clear verklaard zijn.
   De volgende combinaties worden toegestaan :
   • “PLL VRIJ X PLL VRIJ”
   • “PLL VRIJ x PLL DRAGER”
   • “CCL VRIJ X  CCL VRIJ”
   • “CCL VRIJ X CCL DRAGER”
  • Deze combinaties worden  niet toegestaan :
   • “ PLL DRAGER x PLL DRAGER”
   • “ CCL DRAGER X CCL DRAGER”
  •  In geen enkel geval mag er met LIJDERS gefokt worden
   Bij gebruik van een buitenlandse dekreu die nog niet getest is op CCL en/of  PLL kan men enkel met een teef getest als “ vrij”.
 3. Men moet vóór de dekking beschikken over de officiële onderzoeksresultaten en uitslagen tentoonstellingen
 4. De eigenaar van de teef dient alle nodige papieren van elk nest op te sturen naar :
  Christel Nies
  – Smeendijk 11 - 2531  Vremde  zoals  : 
       Alle onderstaande documenten dient men op te sturen tot 14 dagen na de dekking :
  • Kopie van de stamboom
  • Kopie Heupdysplasie resultaat
  • Kopie oogtestresultaat (resultaat niet ouder dan 1 jaar )
  • Kopie van de CCL en PLL DNA resultaten
  • Kopie van de behaalde tentoonstellingsresultaten of kampioenstitel
  • Kopie van de dek- en geboorteaangifte (KMSH)
  • Kopie van certificaat toelating tot de LOSH‐ fok
  • Kopie van vrij/clear verklaring van de ouders van de fokhond indien die vrij is door genetische ouderschapsbepaling.
   Onderstaand document op te sturen binnen de 4 maanden na de geboorte van de pups :
  • Kopie van de volledig ingevulde stamboomaanvraag (KMSH). Bij het doorsturen naar de KMSH, ook een kopie opsturen naar de rasvereniging .
  • Eventuele ziektes onmiddellijk meedelen aan de rasvereniging (meldingsplicht).
  • Nadat alle nodige papieren binnengekomen en gecontroleerd zijn door het bestuur zal het aangemelde nest doorgegeven worden aan de verantwoordelijke van de  pupbemiddeling.
 5. Elke fokker dient  alle nesten aan de rasvereniging door te geven .
 6. Voldoet een fokcombinatie niet aan de bovenstaande gestelde voorschriften ( zie punt 2) , dan dient altijd dispensatie te worden aangevraagd vóór de dekking. Aan de gezondheidseisen dient ten allen tijde worden voldaan, hiervoor wordt geen dispensatie verleend.  De dispensatie is voor één bepaalde hond éénmalig.  Een fokker mag maximaal éénmaal per 3 jaar dispensatie aanvragen.  Het bestuur doet melding van de dispensatie in het clubblad. Een nest waarvan dispensatie aangevraagd werd heeft geen recht op pupbemiddeling.
 7. Indien de eigenaar van het nest geen gebruik meer wenst te maken  van de pupbemiddeling of indien het ganse nest verkocht is, verbindt de fokker zich ertoe om de rasvereniging/pupbemiddeling zo snel mogelijk in te lichten.
 8. Leden/fokkers dienen een jaarlijkse bijdrage van 25€ voor de pupbemiddeling te betalen (tezamen met het lidgeld ) ongeacht het aantal gefokte nestjes van dat jaar.  Voor dit bedrag krijgt men ook een vermelding op de fokkerslijst op de  website van de club.  Voorwaarde om op deze fokkerslijst te komen is echter dat de nestjes moeten voldoen aan de regels van het fokreglement.
  De gelegenheidsfokkers ( die maar éénmalig een nestje fokken ) betalen deze 25 € in het jaar dat ze hun nestje hebben.
 9. Indien bij een fokker meerdere nesten gelijktijdig (= binnen 9 weken) aanwezig zijn, waarvan tenminste één nest niet in aanmerking komt voor het doorgeven van de pupbemiddeling, kan voor alle aanwezige nesten geen gebruik gemaakt worden van de bemiddeling.
 10. Indien er over de door de pupinformatiedienst verstrekte adressen van fokkers klachten zijn, dient  het bestuur alle partijen grondig te horen waarna zij zal besluiten of al dan niet verder gebruik kan worden gemaakt van de diensten van pupbemiddeling.  De klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
 11. Indien een fokker meermaals niet voldoet aan alle bovenstaande regels kan dit een schorsing tot gevolg hebben. Volgens artikel 13 van de statuten van de vereniging zal de fokker zich kunnen verantwoorden op de eerstvolgende Algemene ledenvergadering waarbij na stemming een uitsluiting uit de vereniging kan volgen.
Printversie van het fokreglement

 
www.tibetanterrierclub.be
 Webdesign Marleen De Winter
 
©copyright Belgian Tibetan Terrier Club - All rights reserved - 2006-201