De Tibetaanse Terrier
>
Onze Club
De Tibetaanse terrier
Puppy info
Fokkers info
Fotoalbum
Lezers vertellen
Shows
Show resultaten
Links
Gezondheid
Downloads
Sponsors
 
 
 

NCL beschrijving bij Tibetaanse terriers

Leeftijd waarop symptomen verschijnen: 4 tot 6 jaar

Leeftijd van euthanasie: 7 tot 10 jaar

Afwijkingen opgemerkt door de eigenaar:

Gedragsveranderingen: Een vaak voorkomend teken van NCL (neuronale ceroid lipofuscinose) bij tibetaanse terriers, is de ontwikkeling van agressiviteit ten opzichte van mensen en/of andere honden. Honden met deze aandoening lijken vaak nerveus of angstig. Veranderingen in eetgedrag worden ook gerapporteerd. Aangetaste dieren verliezen vaak hun aangeleerde gewoontes.
Veranderingen in gangwerk en houding: Al vroeg in de ontwikkeling van de ziekte vertonen aangetaste honden een mild ongecoördineerde gang, met af en toe struikelen of het kruisen van de poten. Het verlies aan coördinatie wordt erger naarmate de ziekte vordert. Honden met NCL hebben het vaak moeilijk om ergens op te springen, of om de trap op en af te gaan. In het eindstadium van de ziekte vallen de honden vaak en geraken moeilijk terug recht.
Afwijkingen in zicht: Verminderd zicht in het schemerdonker, soms evoluerend tot slecht zicht onder heldere lichtomstandigheden. De pupillen kunnen licht vergroot zijn.
Epileptische aanvallen: Milde aanvallen, soms niet herkend door de eigenaar, zijn frequent. Soms zijn de aanvallen zelfs ernstig.

 

Afwijkingen op klinisch onderzoek:

Klinische neurologische veranderingen: Vroeg in het verloop van de aandoening vertonen honden een licht atactische gang met af en toe struikelen en het kruisen van de poten. De ataxie wordt erger tijdens de ontwikkeling van de ziekte. Tibetanen met NCL hebben het vaak moeilijk ergens op te springen en trappen op en af te gaan. In het eindstadium van de ziekte vallen ze vaak en komen maar moeizaam terug recht. Er is ook een zekere graad van hypermetrie (overdreven opheffen) in de voorpoten. Aangetaste honden staan vaak met de poten wijd uitgespreid. Wat betreft de proprioceptie: het dubbeltreden is abrupt, maar het hinkelen wordt geleidelijk abnormaal, voornamelijk in de voorpoten. Milde aanvallen, vaak niet herkend door de eigenaar, zijn frequent. Soms zijn de aanvallen zelfs ernstig.
Klinische ophtalmologische veranderingen: Zowel de directe als indirecte pupilreflex (waarbij de pupillen kleiner worden als met fel licht in de ogen wordt geschenen) zijn vertraagd in aangetaste honden. Een milde mydriase (openstaan van de pupillen) kan opgemerkt worden.
Afwijkingen in zicht: Verminderd zicht in het schemerdonker, soms evoluerend tot slecht zicht onder heldere lichtomstandigheden.
Veranderingen aan het netvlies: Oogonderzoek suggereert een traag progressieve degeneratie van het netvlies (retina), afhankelijk van hond tot hond. Vroege tekens van deze retina-degeneratie zijn een lichte toename in weerkaatsing op het tapetum in de midperiferale fundus, alsook een verzwakking van de bloedvaten aan de periferie van het netvlies. Bij sommige honden wordt op het einde van de ziekte een veralgemeende retina-degeneratie vastgesteld.
Electroretinografie (ERG): Er is een duidelijke verzwakking in de functie van het netvlies, vooral in het eindstadium van de aandoening. De werking van de staafjescellen is tot 90% verminderd in honden met NCL, hoewel de kegelcellen normaal blijven.
Histopathologie: Een massale opstapeling van autofluorescente stapelingslichaampjes komt voor in het volledige centrale zenuwstelsel, waaronder cerebrale cortex, cerebellum (kleine hersenen) en netvlies. De aanwezigheid van stapelingslichaampjes in de gangliacellen van het netvlies is diagnostisch. De structuur van deze stapelingslichaampjes is op electronenmicroscopie verschillend tussen de weefsels, maar bevatten altijd membraanachtige insluitsels.

Manier van overerving: autosomaal recessief

Er zijn DNA-testen beschikbaar zie DNA pocedure

 

 
www.tibetanterrierclub.be
 Webdesign Marleen De Winter
 
©copyright Belgian Tibetan Terrier Club - All rights reserved - 2006-2019